Izba Wytrzeźwień w Słupsku

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Drukuj PDF

Dyrektor - Ryszard nieek

W dniu 24 wrzenia 2014 roku Rada Miejska w Supsku podja uchwa w sprawie reorganizacji jednostki budetowej dziaajcej od 24 wrzenia 1997 roku pod nazw Izba Wytrzewie z siedzib w Supsku przy ul. Gdyskiej 13 A, polegajcej na rozszerzeniu zakresu prowadzonej dotychczas dziaalnoci w zakresie opieki nad osobami nietrzewymi poprzez utworzenie punktu konsultacyjnego realizujcego zadania z zakresu rozwizywania problemw alkoholowych i przeciwdziaania przemocy w rodzinie. Jednoczenie zmieniona zostaa nazwa jednostki budetowej z Izby Wytrzewie na Supski Orodek Rozwizywania Problemw Alkoholowych ? w skrcie SORPA. Terenem dziaania Orodka jest obszar administracyjny Miasta Supska oraz Gmin z ktrymi zostay zawarte stosowne porozumienia. W 2015 roku zostay zawarte porozumienia - ktrych przedmiotem byo przejcie przez Gmin Miejsk Supsk praw i obowizkw zwizanych z profilaktyk i wczesn terapi uzalenie od alkoholu oraz korzystanie z usug SORPA - z Gminami : Miastem Ustka, Kobylnica, Gmin Ustka, Kpice, Gmin Supsk, Trzebielino, Damnica, Smodzino, Gwczyce, Potgowo, Dbnica Kaszubska, Postomino i Sierakowice.

Opata za pobyt w Supskim Orodku Rozwizywania Problemw Alkoholowych w wysokoci 300 zotych jest pobierana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013r. poz. 1563)

Supski Orodek Rozwizywania Problemw Alkoholowych realizuje swoje zadania przez ca dob. Praca oparta jest na systemie zmianowym. Nieprzerwanie penione s dyury lekarskie. Placwka dysponuje wydzielonymi pomieszczeniami dla mczyzn, kobiet, nieletnich oraz osb, ktrych zachowanie stwarza zagroenie dla zdrowia i ycia innych osb.
SORPA posiada 22 miejsca dla osb w stanie nietrzewym. Kadego roku przyjmowanych i obsugiwanych jest ponad 4 tysice osb. W celu zapewnienia bezpieczestwa osb zatrzymanych pomieszczenia s stale monitorowane (szerokoktne mini kamery) oraz s wyposaone w instalacj przyzywow.
Kady pacjent opuszczajc Orodek otrzymuje podstawowe informacje dotyczce zespou zalenoci alkoholowej oraz informacje gdzie moe otrzyma specjalistyczn pomoc. Cotygodniowo w sali terapeutycznej odbywaj si spotkania tzw. grupy wsparcia realizujcej pod kierunkiem specjalisty terapii uzalenie program (m.in. asertywne zachowania abstynenckie, rozpoznawanie sygnaw ostrzegawczych, przeciwdziaanie nawrotom choroby). Rwnie cyklicznie realizowany jest program edukacyjno-korekcyjny dla sprawcw przemocy rodzinnej. Zajcia te prowadzone s przez terapeutw ze specjalistycznym przygotowaniem. Rwnie w pomieszczeniach SORPA odbywaj si pogadanki i szkolenia dla uczniw szk rednich, studentw PAP oraz suchaczy Szkoy Policji w Supsku.

Dziaalno Supskiego Orodka Rozwizywania Problemw Alkoholowych w ujciu statystycznym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

 

Drukuj PDF

Aktualnie brak przetargw.

 

Drukuj PDF

AKTUALNE:

brak

# # # # # # # # # # # # # # # # # #

ZAKOCZONE:

2016-05-19 - ogoszenie wynikw Konkursu na stanowisko ksigowego Izby Wytrzewie w Supsku - Dokumentacja do pobrania

Konkurs na stanowisko Ksigowego w Supskim Orodku Rozwizywania Problemw Alkoholowych - Zawiadomienie o drugim etapie konkursu w dniu 18.05.2016 - z dnia 13.05.2016r.

- - -

Konkurs na stanowisko Ksigowego w Supskim Orodku Rozwizywania Problemw Alkoholowych - Dokumentacja do pobrania - z dnia 26.04.2016r.

Ustala si termin rozpoczcia postpowania konkursowego na dzie 27.04.2016r., za termin zakoczenia skadania kompletu dokumentw na dzie 11.05.2016r.

# # # # # # # # # # # # # # # # # #

ZAKOCZONE:

Konkurs na stanowisko Referenta do spraw windykacji w Supskim Orodku Rozwizywania Problemw Alkoholowych - Dokumentacja do pobrania - z dnia 29.10.2014r.

ogoszenie wynikw Konkursu na stanowisko Referenta do spraw windykacji w Supskim Orodku Rozwizywania Problemw Alkoholowych - Dokumentacja do pobrania

# # # # # # # # # # # # # # # # # #

ZAKOCZONE:

Konkurs na stanowisko ksigowego Izby Wytrzewie w Supsku - Dokumentacja do pobrania

ogoszenie wynikw Konkursu na stanowisko ksigowego Izby Wytrzewie w Supsku - Dokumentacja do pobrania

 

Menu Gwne


"MIX 2000" Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2013