Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku informuje wszystkie osoby, którym zabezpieczono przedmioty wartościowe na poczet zastawu za pobyt w Izbie Wytrzeźwień o zgłaszanie się po ich odbiór. Depozyt można odebrać od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 w siedzibie Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku przy ul. Gdyńska 13 A, do dnia 30 czerwca 2021r.
Ma to związek z związku z likwidacją jednostki.
 
Iwona Butrym
Likwidator SORPA