Budżet Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2020:

Budżet Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019:

Budżet Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2018:

Budżet Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017:

Budżet Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016: