Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Mariusz Kisiel

RODO