ZAPYTANIE OFERTOWE (z dnia 2021-05-18)
pt: „Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w likwidacji ”.

 1. Zapytanie ofertowe SORPA
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie SORPA
 5. Załącznik nr 4 - Umowa
 6. Załącznik nr 5 - Projekt budowlany
 7. Potwierdzenie odbycia wizji

Informacja z otwarcia ofert (data publikacji 2021-05-25)


ZAPYTANIE OFERTOWE (z dnia 2021-05-04)
pt: „Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w likwidacji ”.

 1. Zapytanie ofertowe SORPA
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie SORPA
 5. Załącznik nr 4 - Umowa

Unieważnienie ofertowe (2021-05-18)


ZAPYTANIE OFERTOWE (z dnia 2021-05-04)
na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem prac remontowo-adaptacyjnych w budynku Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w likwidacji.

 1. Zapytanie ofertowe nadzór - SORPA
 2. Załącznik nr 1 - oferta nadzór - SORPA
 3. Załącznik nr 2 - umowa nadzór
 4. Załącznik nr 3 - oświadczenie
 5. Załącznik nr 4 - klauzula

Informacja z otwarcia ofert (data publikacji 2021-05-13)